Ngày: Tháng Chín 12, 2022

Dịch vụ vận chuyển áp tải tiền, hàng hoá, giấy tờ và tài sản quan trọng

Đối tượng và điều kiện thực hiện dịch vụ bảo vệ áp tải tiền Đối tượng khách hàng của dịch vụ bảo vệ áp tải tiền và tài sản là các ngân hàng trong nước hoặc ngoài nước, các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư nhân. Điều kiện thực hiện dịch vụ: Tiền, hàng hóa, …

Dịch vụ vận chuyển áp tải tiền, hàng hoá, giấy tờ và tài sản quan trọng Read More »

Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Dịch vụ bảo vệ sự kiện là một phần không thể thiếu trong các lễ hội đặc biệt và quan trọng. Vai trò công việc đảm bảo an ninh trật tự trong sự kiện đông người, đảm bảo cho tiến trình công việc diễn ra trong sự kiện được tốt nhất đúng kế hoạch rất …

Dịch vụ bảo vệ sự kiện Read More »